Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Stargard w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2018-05-04 08:28:11

Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Stargard z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XIX/133/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 2862), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zlecić organizacji pozarządowej pn. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie realizację zadania publicznego pod nazwą: „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Gminy Stargard”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 20 kwietnia 2018 r.,z  pominięciem otwartego konkursu ofert.

2. Przekazać na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1, kwotę dotacjiw wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Stargard, a także poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stargard.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Październik 2018  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Licznik odwiedzin

3310052