Stypendia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2019

2018-09-12 15:00:28

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stargard

o naborze wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2019.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/111/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 1623) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

ogłaszam

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na 2019 r.

1. Wnioski o stypendium należy składać pocztowo lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard –zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/111/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 1623) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w terminie do dnia 30 września 2018 r.

2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku pozostają bez rozpatrzenia.

3. Druk wniosku o przyznanie stypendium można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stargard lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.gmina.stargard.pl

4. Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania cofania i wysokości stypendiów sportowych określa Uchwała Nr XVI/111/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 marca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 1623).

Treść Uchwały dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gmina.stargard.pl oraz pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/1623/akt.pdf

5. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

  • W przypadku przynależności zawodnika do stowarzyszenia, związku lub klubu sportowego – dokument potwierdzający przynależność,
  • opis osiągnięć sportowych zawodnika,
  • plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,
  • kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

6. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe są:

  • macierzysty klub sportowy zawodnika,
  • kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard,
  • pełnoletni zawodnik,
  • rodzic lub opiekun prawny jeżeli zawodnik jest niepełnoletni.

7. Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pan Piotr Wierzchowski tel. (91)561-34-14

O wynikach naboru wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

 

OGŁOSZENIE

WNIOSEK STYPENDIUM SPORTOWE

UCHWAŁA

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Lipiec 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Licznik odwiedzin

3637027