Zmiana treści informacji nt. Składania wstępnych deklaracji udziału w projekcie z zakresu WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU

2019-06-14 14:30:24


O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY STARGARD

 

Gmina Stargard informuje, że zamierza przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy oraz Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.


W przypadku otrzymania przez Gminę Stargard dofinansowania w programie Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

– właścicielem domów jednorodzinnych,

– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),

na terenie gminy Stargard,

będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok. W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do w/w działania proszone są o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.


W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

– właścicielem budynku jednorodzinnego wolnostojącego,

– właścicielem budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,

– właścicielem budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub grupowej

na terenie gminy Stargard, będą mogły uzyskać wsparcie na:

– częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł.

– pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł.

Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do w/w działania proszone są o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.


Ankiety należy składać do dnia 20 czerwca 2019 r.
„Wstępna deklaracja udziału w projekcie” do pobrania jest na stronie internetowej gminy www.gmina.stargard.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, III piętro, pok. 302).

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 561 34 27 lub e-mail mkedzierska@gmina.stargard.pl.


UWAGA:

Osoba fizyczna może przystąpić wyłącznie do jednego projektu.
Projekty kierowane są do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze.
Ze wsparcia wyłącza się budynki i lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ankietyzacja mieszkańców w w/w ma na celu określenie skali zapotrzebowania mieszkańców gminy Stargard na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Ankiety będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Gminę Stargard decyzji o przystąpieniu do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie.

Więcej informacji na temat Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego można znaleźć tutaj:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy

 

wstępna deklaracja udziału w projekcie.word

wstępna deklaracja udziału w projekcie.pdf

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Czerwiec 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Licznik odwiedzin

3601067