Przyroda i Turystyka

Gmina Stargard Szczeciński posiada ponad 2500 ha powierzchni wód stojących, co stanowi niewiele ponad 8% powierzchni ogólnej gminy. Największym zbiornikiem jest jezioro Miedwie piąte, co do wielkości jezioro w Polsce. Powierzchnia tego jeziora w granicach gminy wynosi 2217 ha, co daje ponad 85% powierzchni wód.

http://gmina.stargard.pl

Do najważniejszych cieków wodnych gminy należą obok Iny, Mała Ina, Krąpiel, Małka oraz uchodząca do Miedwia Gowienica Miedwiańska.

http://gmina.stargard.pl

Gmina Stargard Szczeciński należy do najbogatszych na Pomorzu Zachodnim pod względem liczby zabytkowych założeń pałacowo - parkowych. Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy element krajobrazu gminy jako składnik szaty roślinnej jak i część zasobów kulturalnych.
Znajdują się liczne aleje i zadrzewienia przydrożne. Część z nich powiązana jest z istniejącymi założeniami parkowymi.

 

http://gmina.stargard.pl

Ze względu na brak przemysłu gmina pozostaje dziś rzadką enklawą czystego środowiska naturalnego. Jej piękne zakątki są wspaniałym miejscem pieszych i rowerowych wędrówek szlakami turystycznymi.
W granicach gminy znajdują się cenne ze względów krajobrazowych i przyrodniczych obszary mające znaczenie regionalne a nawet ponadregionalne. Należą do nich: rynna jeziora Miedwie, dolina rzeki Iny i rzeki Krąpieli, Ozy Kiczarowskie.

 • Dolina Krąpieli,
 • Ozy Kiczarowskie,
 • Park w Małkocinie,
 • Park w Ulikowie,
 • Park w Pęzinie,
 • Park w Barzkowicach,
 • Park w Krąpieli,
 • Park w Strzyżnie,
 • Park w Skalinie,
 • Park w Wierzchlądzie,
 • Park w Koszewku,
 • Park w Koszewie.

Dolina Krąpieli - zróżnicowany siedliskowe i krajobrazowe obszar w obrębie naturalnych granic doliny rzeki Krąpiel. Łącznie 484 gatunków roślin w tym 14 gatunków chronionych, 12 gatunków z „Czerwonych List", 25 gatunków rzadko spotykanych w skali regionalnej. Drzewa - uznane pomniki przyrody i okazy wskazane do ochrony. Interesujące i dobrze zachowane zbiorowiska roślinne w obrębie zboczy - lasy gradowe i murawy kserotermiczne.
Ozy Kiczarowskie - rezerwat geologiczny utworzony został w 1962 r. na powierzchni 4,7 ha. Jest to wał powstały wskutek nagromadzenia się piasku w dolinach rzecznych płynących pod lodowcem lub w szczelinach w obrębie lodowca.
Gmina Stargard Szczeciński posiada ponad 2500 ha powierzchni wód stojących, co stanowi niewiele ponad 8 % powierzchni ogólnej gminy. Największym zbiornikiem jest jezioro Miedwie piąte co do wielkości jezioro w Polsce.
Ponadto na terenie gminy występuje szereg jezior powytopiskowych i rynnowych. Występują bądź w zagłębieniach po martwym lodzie (np. jezioro Tychowo), bądź w obniżeniach lokalnych rynien polodowcowych (jezioro Warchlińskie, Czyste).
Na terenie naszej gminy powołano jeden rezerwat krajobrazowy, jeden użytek ekologiczny, oraz 52 pomniki przyrody.
Większość z wymienionych poniżej parków wiejskich znajduje się w rejestrze zabytków, bądź są w trakcie procedury uznania za zabytek.
Park w Małkocinie - park o kompozycji naturalistycznej, z elementami barokowymi, ze stawem, lodownią- stanowi tło kolorystyczne dla zabytkowych form architektonicznych, Park pałacowy, obecnie zarośnięty krzewami i podrostem drzew, powstał w XIX wieeku jako park naturalistyczny z założenia osiowego.
Park w Ulikowie - niewielki park luźno wytyczony nad brzegiem strumyka, park o zatartym układzie, w formie kępy zieleni nadwodnej, Łączy się w ciąg z zadrzewieniami wzdłuż strumienia - dopływ Krąpieli.
Park w Pęzinie - park zamkowy, zatarty układ dróg parkowych, drzewostan zachowany w 60 %, czytelne zarysy fosy. Powstał w II pół. XVIII wieku jako park krajobrazowy z fragmentami założenia romantycznego. W XIX wieku drzewostan wzbogacono gatunkami pochodzenia obcego i powiększono teren parku
Park w Barzkowicach - park pałacowy, czytelne układ paku, polany, łąki, stawy, rzeczka Pęzina. Istnieje główna alejka parkowa i droga dojazdowa do pałacu. Park powstał na początku XI wieku jako krajobrazowy, ozdobny z elementami naturalistycznymi.
Park w Krąpieli - rozległy par krajobrazowy z oczkami polodowcowymi oraz licznymi drzewami liściastymi o walorach zabytkowych
Park w Strzyżnie - park pałacowy, układ częściowo zatarty. Z pierwotnego starszego założenia zachowała się 250 - letnia aleja lipowa. Z połowy XIX wieku pochodzi park krajobrazowy, naturalistyczny, ograniczony meandrowato przepływającą rzeką
Park w Skalinie - rozległy park krajobrazowy w kształcie wydłużonego trapezu, wytyczony wzdłuż cieku wodnego, między podwórzem a wsią. Park pałacowy powstał na początku XIX wieku jako park krajobrazowy, naturalistyczny ze stawem.
Park w Wierzchlądzie - park pałacowy, powstał w II połowie XVIII wieku jako barokowy, wieloosiowy. Przebudowany w XIX wieku na park krajobrazowy z zachowaniem alei dojazdowych do pałacu.
Park w Koszewku - park pałacowy. Najstarsze drzewa pochodzą z końca XVIII. W połowie XIX wieku park przekształcono poprzez dosadzanie drzew. W latach 30 - tych XX wieku powstała aleja kasztanowców.
Park w Koszewie - park o założeniu krajobrazowym, naturalistycznym, tarasowo opadającym w kierunku jeziora, z kilkoma pomnikami przyrody. Obecnie częściowo zachowany starodrzew.

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Listopad 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Licznik odwiedzin

3828023